A MATPAL Kft. a fenntartható fejlődés érdekében stratégiai döntése alapján az érdekelt felek által támasztott magas követelményeknek való megfelelés érdekében fejleszti, bővíti, működteti és független fél által tanúsíttatja, a nemzetközileg elismert MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási-, MSZ EN ISO 14001:2015Környezet központú, és az MSZ EN 28001:2008 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság szabványnak megfelelő integrált irányítási rendszerét (IIR).

A Társaság vezetősége elvárja az összes munkatársától, hogy a minőséget és környezet megóvását tekintse meghatározónak működése során, a szolgáltatásnyújtás minden fázisában és az ezzel összefüggő valamennyi tevékenységében.

A szervezet minden munkatársától elvárja, hogy a minőség-, környezeti és MEB politikát megértsék, az integrált irányítási rendszer által szabályozott folyamatokat megvalósítsák, fenntartását alkotó módon támogassák, folyamatosan fejlesszék, a társaság környezeti teljesítményét javítsák, és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság érdekében tett intézkedéseket betartsák.

A rendszer működésének célja, hogy

 • a Szervezet a szolgáltatásait a vevők felé – a társadalom követelményei szerint – magas szakmai-minőségi színvonalon, valamint környezet védelmét, a hatályos jogszabály-alkalmazás biztonságával a szabványoknak megfelelően teljesítse;
 • a munkahelyi egészségvédelem és biztonság érdekében, a munkavállalók és egyéb érdekelt felek kockázatának megszüntetése vagy a lehető legkisebb mértékűre való csökkentése;

Az IIR politika kiemelten kezeli:

 • a megrendelői igények teljes körű kielégítését;
 • a szolgáltatásnyújtásában, a komplexitásra való törekvést;
 • az integrált rendszerben alkalmazható követelmények teljesítését, a rendszer fejlesztését, rendszeres felülvizsgálatát
 • a beszerzésnél a jó minőség előtérbe helyezését;
 • a munkatársak szakmai tudása színvonalának megőrzését, szakmai ismeret bővítését;
 • a környezetvédelem iránti elkötelezettséget;
 • a megfelelési kötelezettségek teljesítését;
 • a megrendelők megelégedettségének elnyerését és megtartását;
 • az általános egészségvédelmi és biztonsági célokat, és az egészségvédelmi és biztonsági eredményesség fejlesztésére irányuló elkötelezettséget vezetőségi és munkavállalói szinten;
 • a munkahelyi egészségvédelem és biztonsághoz kapcsolódó célok meghatározását, érvényesülését;
 • az IIR célok meghatározása egyben a műszaki biztonsági politika és biztonsági célokat is magában foglalja;
 • stratégia és politikai tartalmazza az ügyfél igényeinek és elvárásainak, valamint a törvényi és szabályozási (hatósági) követelményeknek való megfelelés fontosságát, a vevői szükségletek kielégítésére vonatkozó hajlandóságot;

Cece, 2017. december 04.

Matyej Pál
ügyvezető igazgató